Program panelu konferencyjnego na Fleet Market 2019

Istotne zmiany podatkowe 2020. VAT, CIT, PIT.
Prelegenci:

ANDRZEJ DĘBIEC – Partner, radca prawny/doradca podatkowy, Kancelaria Hogan Lovells
ZBIGNIEW MARCZYK – Counsel, radca prawny/doradca podatkowy, Kancelaria Hogan Lovells

Ustawa o elektromobilności oraz paliwach alternatywnych – zasady ogólne
– Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania
– Obowiązki i uprawnienia podmiotów publicznych
– Fundusz niskoemisyjnego transportu.
Prelegenci:

ADRIANA MIERZWA-BRONIKOWSKA – Counsel, Kancelaria Hogan Lovells
AGNIESZKA CHYLIŃSKA – Starszy Prawnik, Kancelaria Hogan Lovells

Rynek samochodów ciężarowych.
– Współczesne wyzwania przewoźników i firm transportowych oraz pracowników delegowanych.
– Pracownicy delegowani w świetle przepisów prawa w transporcie międzynarodowym.

 

Odpowiedzialność za samochód firmowy – obowiązki pracodawców, fleet managerów i pracowników w świetle kodeksu pracy.
Prelegent:

AGNIESZKA SZCZODRA-HAJDUK – Adwokat, odpowiedzialna za Praktykę Prawa Pracy w Kancelarii Hogan Lovells

Auto do firmy. Szczególne preferencje zakupowe mikro, małych i średnich firm.
Które czynniki decydują o wyborze firmowego auta? Dostosowanie samochodu do działalności przedsiębiorcy, dostępność produktu, finansowanie, serwis, przywiązanie do marki, lokalny dealer, bezpieczeństwo, segment, wartość rezydualna czy inne czynniki, które stanowią o wyborze samochodu do firmy.
Prelegent:

KATARZYNA PYDYCH – Dyrektor generalny Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B

Ustawa o elektromobilności nakłada w Polsce obowiązek zakupu samochodów elektrycznych. Jak to może wpłynąć na sprzedaż samochodów niskoemisyjnych?
Prelegent:

DEAN BOWKETT – Międzynarodowy ekspert flotowy/ Dyrektor Zarządzający, Bowkett Auto Consulting (BAC)

Rynek pojazdów niskoemisyjnych w Polsce. Jak może go zmienić rządowy program udzielania wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Prelegent:
JAKUB FARYŚ – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

DEBATA
Temat wiodący:
Elektromobilność w motoryzacji oraz nowe normy emisji spalin dla producentów samochodów od 2021 roku
Paneliści:
Debata z udziałem znanych międzynarodowych ekspertów i przedstawicieli firm produkujących samochody osobowe i dostawcze.
HOGAN LOVELLS by WhiteSmoke Studio

Agnieszka Chylińska

Starszy Prawnik, Warszawa
Kancelaria Hogan Lovells

Agnieszka dołączyła do zespołu Hogan Lovells we wrześniu 2015 r. i jest radcą prawnym w Grupie Infrastrukturalnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w złożonych projektach infrastrukturalnych, w tym realizowanych w oparciu o formułę szeroko rozumianego partnerstwa publiczno – prywatnego.
Jej doświadczenie obejmuje doradztwo na rzecz podmiotów publicznych jak również partnerów prywatnych i związane jest przede wszystkim z sektorami transportu,w tym w zakresie elektromobilności, nowych technologii oraz gospodarki komunalnej.
W ramach sektora transportu drogowego, m.in. doradzała GDDKiA we wdrożeniu i eksploatacji Krajowego Systemu Poboru Opłat w Polsce (viaToll). W zakresie projektów ITS, doradzała Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju przy projektach dotyczących wdrożeniu w Polsce: Europejskiego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych (EETS) oraz Regionalnego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych (REETS).
Agnieszka zajmuje się sporządzaniem analiz prawnych modeli partnerstwa publiczno – prywatnego, w tym dotyczących metod i modeli realizacji przedsięwzięcia, podziału własności, czynników ryzyka i struktur finansowania, pozwalających na realizację inwestycji bez obciążenia bilansu jednostek sektora publicznego. Opracowuje dokumentację na wyłonienie partnera prywatnego w zależności od wybranego modelu. Przygotowuje i negocjuje umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
Przed dołączeniem do Hogan Lovells, Agnieszka Chylińska zdobywała doświadczenie w międzynarodowych firmach prawniczych. Specjalizuje się w również w przygotowywaniu umów zawieranych według wzorców FIDIC dla realizacji inwestycji, w których zamawiającym jest zarówno podmiot publiczny, jak i prywatny.
Zajmuje się prawem administracyjnym, ochrony środowiska i prawem nieruchomości w związku ze wszystkimi stadiami nabywania i budowy nieruchomości. Jej doświadczenie obejmuje między innymi przeprowadzanie analiz typu due diligence, sporządzanie umów o roboty budowlane, umów sprzedaży nieruchomości, uzyskiwanie decyzji i zgód wymaganych w procesie budowlanym.

Tematy:
Ustawa o elektromobilności oraz paliwach alternatywnych – zasady ogólne
Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania
Obowiązki i uprawnienia podmiotów publicznych
Fundusz niskoemisyjnego transportu.

HOGAN LOVELLS by WhiteSmoke Studio

Adriana Mierzwa-Bronikowska

Counsel, Warszawa
Kancelaria Hogan Lovells

Adriana Mierzwa-Bronikowska dołączyła do zespołu Hogan Lovells i kieruje Grupą Infrastrukturalną od stycznia 2014 r. Specjalizuje się w złożonych projektach infrastrukturalnych, w tym realizowanych w oparciu o formułę szeroko rozumianego partnerstwa publiczno – prywatnego. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo na rzecz podmiotów publicznych jak również partnerów prywatnych i związane jest przede wszystkim z sektorami transportu, opieki zdrowotnej, energetyki, sportu i rekreacji, infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
Doradzała jednej z czołowych spółek z sektora energetycznego w Polsce przy procedurze wyboru partnera w celu realizacji przedsięwzięcia mającego na celu budowę oraz eksploatację elektrowni węglowej.
Adriana Mierzwa-Bronikowska doradzała Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy projektach PPP obejmujących postępowania przetargowe, w tym przygotowanie projektów umów o projektowanie, finansowanie, budowę i eksploatację dwóch odcinków autostrad w Polsce, tj. autostrady A1 na odcinku Stryków-Pyrzowice oraz autostrady A2 na odcinku Stryków-Konotopa. Również wspierała Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w przygotowaniach i negocjacjach umów koncesyjnych na budowę odcinka autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl. W ramach sektora transportu drogowego Adriana Mierzwa-Bronikowska doradzała również partnerowi prywatnemu w zakresie inwestycji drogowych spółki, w tym struktur finansowania, pozwalających na realizację inwestycji bez obciążenia bilansu jednostek sektora publicznego. Doradzała również Ministrowi Sportu i Turystyki przy przygotowaniu polskiej części polsko-ukraińskiej oferty na organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, a następnie w kwestiach związanych z przygotowaniem UEFA EURO 2012 oraz funkcjonowaniem spółek celowych tj. PL 2012 Sp. z o.o. oraz NCS Sp. z o.o.
Adriana Mierzwa-Bronikowska jest autorką wielu publikacji obejmujących zagadnienia związane z sektorem budowlanym, projektami infrastrukturalnymi w Polsce, w tym PPP. Uczestniczy w wielu konferencjach oraz szkoleniach jako prelegent.

Tematy:
Ustawa o elektromobilności oraz paliwach alternatywnych – zasady ogólne
Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania
Obowiązki i uprawnienia podmiotów publicznych
Fundusz niskoemisyjnego transportu.

katarzyna-padych

KATARZYNA PYDYCH

Dyrektor generalny Keralla Research
Instytut Badań i Rozwiązań B2B

Katarzyna Pydych – dyrektor generalnyKerallaResearch, socjolog, badacz rynków B2B.
Założycielka pierwszej w Polsce agencji badawczej KERALLA RESEARCH specjalizującej się w badaniach i analizach czynników mających zasadniczy wpływ na relacje przedsiębiorstw z klientami indywidualnymi.

Na co dzień bada i analizuje dane, które mają wpływ na występowanie korzystnych skutków relacji pomiędzy kontrahentami instytucjonalnymi a ich klientami indywidualnymi. Świadczy usługi doradcze zarządom spółek, działom sprzedaży i marketingu. Bierze udział w konferencjach jako lider i ekspert w dziedzinie badań B2B.

Z ogromnymi sukcesami na koncie od 17-lat zajmuje się analizami rynku flotowego w Polsce, szczególnie w segmencie CFM, car sharing, RaC i zakupów  flotowych. Opracowała ponad 600 unikalnych projektów badawczychdo różnych sektorów gospodarki i przemysłu. Współtworzy strategie zarówno dla dużych międzynarodowych korporacji jak i dla małych i średnich przedsiębiorców, których przedmiotem zainteresowania są relacje business to business.
Dedykowane raporty realizuje, m.in. do: 3M, Schneider Electric, Michelin, Sygnity, Bosch, OMRON, BIG Info Monitror S.A., BIK S.A. , KRD S.A., Carefleet S.A, Toyota, Skoda, Hitachi Capital, ALD, Alphabet, Otto Work Force, Carefleet S.A., LEGRAND, Storaenso, Hager, IntrumJustita, Idea Getin Leasing, Siemens, Millenium Leasing, PKO Leasing, LeasePlan FM, MAN, Volvo, Renault, magazynu Fleet.

Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Aktywnie wspiera działania podnoszące bezpieczeństwo na drogach (członek „Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego”). Ukończyła studia MBA. Wielokrotna laureatka tytułów branżowych. www.keralla.pl

Tematy:

Auto do firmy. Szczególne preferencje zakupowe mikro, małych i średnich firm.
Które czynniki decydują o wyborze firmowego auta? Dostosowanie samochodu do działalności przedsiębiorcy, dostępność produktu, finansowanie, serwis, przywiązanie do marki, lokalny dealer, bezpieczeństwo, segment, wartość rezydualna czy inne czynniki, które stanowią o wyborze samochodu do firmy.

 

agnieszka-szczodra-hajduk-180x212

Agnieszka Szczodra-Hajduk

Starszy Prawnik
Kancelaria Hogan Lovells

Agnieszka Szczodra-Hajduk związała się z kancelarią w 1999 roku i jest Starszym Prawnikiem w Departamencie Korporacyjnym. Agnieszka Szczodra-Hajduk doradza polskim i zagranicznym firmom z zakresu prawa pracy, handlowego i prawa cywilnego. Specjalizuje się w prawie pracy, a w szczególności w zawieraniu i rozwiązywaniu umów z pracownikami i menedżerami, opracowywaniu regulaminów pracy i wynagradzania, zwolnieniach grupowych, uprawnieniach związków zawodowych oraz zagadnieniach związanych z przejściem zakładu pracy. Agnieszka Szczodra-Hajduk zajmuje się również doradztwem w zakresie zakładania i bieżącej działalności spółek, przygotowuje i negocjuje kontrakty handlowe i opracowuje dokumenty korporacyjne. Ponadto bierze udział w projektach fuzji i przejęć (mergers & acquisitions), koordynuje prace zespołów prowadzących badania prawne spółek i doradza w transakcyjnych kwestiach pracowniczych. Agnieszka Szczodra-Hajduk reprezentuje klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego. Jest autorem artykułów z zakresu prawa pracy i prawa spółek. Prowadzi wykłady z prawa pracy, m.in. na studiach MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Agnieszka Szczodra-Hajduk jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie i Stowarzyszenia Prawa Pracy.

Temat: Odpowiedzialność za samochód firmowy – obowiązki pracodawców, fleet managerów i pracowników w świetle kodeksu pracy.

dean-bowkett-

Dean Bowkett

Międzynarodowy ekspert flotowy/ Dyrektor Zarządzający
Bowkett Auto Consulting (BAC)

Dean Bowkett – to ekspert z prawie 30-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej, a także członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych. W swojej karierze przeprowadzał audyty zewnętrzne w działach produkcji, w sektorach usług finansowych, opracowywał badania i analizy rynku motoryzacyjnego. Pracował dla wielu wiodących marek z branży motoryzacyjnej i CFM, takich jak m.in. General Motors, Hyundai, Kia, MG Rover, Vauxhall/Opel, Nissan, PSA, Toyota, Volvo, Hertz, Masterlease, Leaseplan, GE Capital czy Lloyds Bank. Był Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu międzynarodowej firmy GMAC International. W latach 2010-2015 piastował stanowisko Dyrektora Technicznego działu Global Services firmy EurotaxGlass. W tej roli był odpowiedzialny za metodologię oraz szacowanie wartości rezydualnych dla całej grupy. Specjalizuje się w rozwoju produktu, (pojazdy samochodowe i usługi finansowe), strategii biznesowej, trendach na rynkach finansowych i motoryzacyjnych, sprzedaży nowych i używanych pojazdów, zarządzaniu wartością końcową, wycenie, remarketingu i operacjach handlowych. Od 2015 roku Dean prowadzi własną firmę konsultingową Bowkett Auto Consulting. Jest autorem wielu raportów oraz artykułów dla takich tytułów jak m.in. Fleet Europe, Fleet News i Commercial Fleet.

Temat:
Ustawa o elektromobilności nakłada w Polsce obowiązek zakupu samochodów elektrycznych. Jak to może wpłynąć na sprzedaż samochodów niskoemisyjnych?

debiec_andrzej

Andrzej Dębiec

Partner, radca prawny/doradca podatkowy
Kancelaria Hogan Lovells

Andrzej Dębiec od roku 2000 współpracuje z międzynarodową kancelarią prawną Hogan Lovells. Jest odpowiedzialny za działalność departamentu podatkowego i Grupy PPP, jak również za kontakty z klientami francuskimi. W latach 1993-1994, był doradcą w Departamencie Dewizowym Ministerstwa Finansów. Pracował także dla innych, międzynarodowych kancelarii prawnych. Andrzej Dębiec specjalizuje się w prawie podatkowym, dewizowym i celnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z łączeniem, przejmowaniem i nabywaniem przedsiębiorstw, projektami prywatyzacyjnymi oraz wprowadzaniem nowych produktów finansowych na polski rynek. Doradza wielu międzynarodowym korporacjom w zakresie prawno-podatkowych aspektów ich działalności. Reprezentuje także klientów w sporach przed organami podatkowymi. Od 2007 r. Andrzej Dębiec nadzoruje działalność Grupy PPP, w ramach, której odpowiedzialny jest przede wszystkim za aspekty podatkowe projektów infrastrukturalnych (optymalizacja podatkowa różnych modeli transakcji). W styczniu 2008 został ekspertem Okręgowej Izby Radców Prawnych. Jest również ekspertem Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”.

Temat: Istotne zmiany podatkowe 2020. VAT, CIT, PIT.

farys_180_212_95

Jakub Faryś

Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

Całe życie zawodowe związany z branżą motoryzacyjną. Karierę rozpoczął w firmie Renault, następnie pełnił funkcję dyrektora sprzedaży i marketingu u wyłącznego importera samochodów marki SAAB. Kontynuacją jego pracy w motoryzacji było zarządzanie działem marketingu w Scania Polska S.A.W 2002 roku objął stanowisko dyrektora Stowarzyszenia Oficjalnych Importerów Samochodów. Od 2008 roku jest prezesem organizacji przekształconej w Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, zrzeszającej obecnie 42 firm: producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli i skuterów w Polsce. Jako szef PZPM uczestniczy w pracach rządu i komisji parlamentarnych przy opiniowaniu projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji.

Reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej – w tym na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej–nominowany przez Ministerstwo Gospodarki do udziału w pracach grupy wysokiego szczebla–CARS 21, jako jeden z ekspertów rządowych ds. sektora motoryzacyjnego. Regularnie uczestniczy w spotkaniach europejskich organizacji branżowych – ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów) i ACEM (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Motocykli).

UDZIAŁ W DEBACIE NA TEMAT:
Nowe normy emisji spalin dla producentów samochodów od 2021 roku

Pawel-Grabarczyk

Paweł Grabarczyk

Dyrektor Handlowy
Eurotax

Dyrektor Handlowy Eurotax, specjalizuje się we współpracy z dużymi instytucjami, w tym międzynarodowymi korporacjami. W swoim portfolio ma projekty z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, towarzystwami leasingowymi, bankami, czy też z liderami handlu detalicznego różnych branż. W pierwszych latach kariery odpowiadał za zakupy i zarządzanie flotą w dziale logistyki Grupy Generali, a zdobyta wiedza pozwala mu spojrzeć na współpracę z obu stron. W Eurotax pracuje od 2014 roku. Odpowiada za współpracę z kluczowymi klientami, w tym z polskimi przedstawicielstwami koncernów samochodowych. Szczególnie koncentruje się na współpracy z oficjalnymi programami sprzedaży samochodów używanych tworzonymi przez producentów. Odpowiada za wdrożenie produktów TCO na rynek polski.

UDZIAŁ W DEBACIE NA TEMAT:
Nowe normy emisji spalin dla producentów samochodów od 2021 roku

zbigniew-marczyk

Zbigniew Marczyk

Counsel, radca prawny/doradca podatkowy 
Kancelaria Hogan Lovells

Zbigniew Marczyk współpracę z Hogan Lovells podjął w grudniu 2007 r. Wcześniej pracował w dziale doradztwa podatkowego jednej z firm Wielkiej Czwórki. Zbigniew Marczyk posiada ponad 16-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podatkowej oraz prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Zbigniew Marczyk zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie globalnym podmiotom w efektywnym podatkowo strukturyzowaniu rozliczeń międzynarodowych, z wykorzystaniem korzystnych regulacji podatkowych innych jurysdykcji. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej zdobył również szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych z organami podatkowymi, świadcząc pomoc klientom zarówno na etapie kontroli podatkowych i skarbowych, jak i w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami. Zbigniew Marczyk zaangażowany był także w pomoc podatkową dotyczącą transakcji restrukturyzacyjnych związanych z fuzjami i przejęciami, jak również zbyciem przedsiębiorstw lub ich części.

Temat: Istotne zmiany podatkowe 2020. VAT, CIT, PIT.

6

DZIENNIK.PL

Leasing, najem i dzierżawa samochodów osobowych. Oto NOWE zasady rozliczeń podatkowych od 2019 r.

Czytaj więcej

Dziennik.pl

Samochód służbowy. Oto pięć podstawowych zasad polityki flotowej dla małych i dużych firm

Czytaj więcej

RFM24

Przedsiębiorco, jeździj tańszym autem

Czytaj więcej

POLITYKA

Zmiany prawne kształtują sprzedaż samochodów

Czytaj więcej

DZIENNIK.PL

Fleet Market 2018 – Targi Motoryzacyjne i Biznesowe

Czytaj więcej

1

FLEET.COM.PL

Wynajem samochodów popularniejszy od kupna

Czytaj więcej

2

FLEET.COM.PL

Elektryzujące tendencje

Czytaj więcej

3

FLEET.COM.PL

Nowy etap rozwoju elektromobilności

Czytaj więcej

10

DZIENNIK.PL

Nowe zasady rozliczeń w podatku dochodowym od 2019 r. Wydatki związane z samochodami osobowymi

Czytaj więcej

Back to top