Akredytacja prasowa

WNIOSEK AKREDYTACYJNY

Pełna nazwa redakcji

Adres redakcji

Telefon redakcji

E-mail do redakcji

Rodzaj środka masowego przekazu (dziennik, tygodnik, miesięcznik ogólnopolski/lokalny/regionalny, portal internetowy, radio, TV, etc.)

Imię i Nazwisko dziennikarza/fotoreportera

Rodzaj akredytacji

Numer telefonu dziennikarza/fotoreportera

Adres e-mail dziennikarza/fotoreporteraAkredytacja prasowa Fleet Market 2019

UWAGI:

  • Wnioski akredytacyjne należy wysyłać na adres e-mail: dominika.wejksznia@fleet.com.pl
  • Wnioski akredytacyjne będą przyjmowane wyłącznie w terminie do 12 listopada 2019
  • Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyznania akredytacji bez podania przyczyn.
  • Informacja o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku zostanie przekazana na podany w formularzu adres e-mail.
  • Akredytacja upoważnia do: wstępu na targi Fleet Market, udziału w premierach samochodowych oraz do udziału w konferencji połączonej z debatą ekspercką, która odbędzie się 20.11.2019 w salach konferencyjnych Global EXPO na I piętrze.
Back to top