patronaty_MIB

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa patronem honorowym Targów Fleet Market 2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że IX Ogólnopolskie Targi Motoryzacyjne i Biznesowe Fleet Market 2017 uzyskały aprobatę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Resort ten został Partnerem Honorowym tego wydarzenia.

Przypomnijmy, Ministerstwo kieruje działaniami administracji rządowej w zakresie budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, łączności oraz transportu. Wpisują się one w profil targów, których tematyką jest m.in. rozwój infrastruktury drogowej, napędy alternatywne oraz bezpieczeństwo na drodze. Targi Fleet Market mają też charakter informacyjno – edukacyjny.

Obecność przedstawicieli Ministerstwa pozwoli naszym gościom uzyskać bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za projekty ustaw. Targi są też znakomitą okazją do wspólnego wypracowania planów, mogących w niedalekiej przyszłości rozwiązać wiele znaczących problemów, z którymi zmaga się branża flotowa i transportowa w Polsce.

Objęcie patronatem Targów przez Ministerstwo umożliwia gościom poznanie przepisów prawno – podatkowych, zapoznanie się z rolą organów państwowych w budowaniu polityki infrastrukturalnej związanej z użytkowaniem samochodów firmowych. Misja krzewienia wiedzy wśród małych i średnich przedsiębiorców jest nie do przecenienia.

Korzystając z okazji chcieliśmy podziękować Panu Andrzejowi Adamczykowi, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa za otrzymany kredyt zaufania.

Back to top